Bahçelievler Lgs Hazırlık Dershanesi - BAHÇELİEVLER LGS HAZIRLIK KURSU

İçeriğe git
Merhaba
Sayın Veli,
Dünya üzerinde eğitim alanında başarıyı ve gelişimi yakalamış ülkelerin eğitim sistemlerindeki en önemli özellik, gençlerin araştırıcı, sorgulayıcı ve öğrenme arzusunu geliştirici özgür düşünce yapısına sahip olmaları. Elbette ki, öğrencilerin bu alışkanlıkları kazanması, sistemli bir çalışmayı ve yaşadığı ülkenin genel kültür yapısına, geleneklerine, örf ve adetlerine aykırı olmamak kaydıyla gelişmeye ve öğrenmeye açık olmasına bağlıdır.
Hayat boyu edindiğimiz tecrübeler,  öğrencinin sadece matematiği, fiziği, kimyayı iyi öğrenmesinin, soruları çözüp yüksek notlar almasının, onun iyi bir birey olması için yeterli olmadığını bizlere gösterdi. Bizim gözümüzde iyi bir birey; matematiği, fiziği, kimyayı, tarih ve coğrafyayı bilmenin yanı sıra, öz kültür ve geleneklerimize uygun olarak büyüklerine saygılı, kendinden küçüğüne şefkatli ve yol gösterici, toplumun değer yargılarına ters düşecek davranışlardan kaçınan, yardımsever, kurallara uyan, kısacası toplumun ortak değerler olarak gördüğü ve vazgeçilmez kabul ettiği ahlaki kuralları benimseyen kişidir.
Bu düşünceleri hayata geçirebilmek için Detay bilim çatısı altında; çok değerli eğitimcilerimiz, yönetim kadememiz ve öğrencilerimiz ile birlikte çalışıyoruz.
Detay bilim olarak başarının sadece bize ait olmadığını, bu düşünce ve prensiplere bağlı olan çok değerli velilerimizin bu başarıda pay sahibi olduklarını özellikle ifade etmek istiyorum.
Değerli dostlar;
Detay bilim olarak, yukarıda da ifade ettiğimiz gibi, bugüne kadar elde ettiğimiz başarının temelinde, genel ahlak kuralları çerçevesinde kurumumuza özgü yöntemlerle çalışıyor olmamız yatmaktadır. Amacımız tüm öğrencilerimizin bu günkü sistemin öngördüğü nitelikli okullarda okumaya hak kazanmasını sağlamaktır.
Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk;
“Türkiye Cumhuriyeti’nin temeli kültürdür. Kültür, okumak, anlamak, görebilmek, görebildiğinden anlam çıkarmak, ders almak, düşünmek, anlama yeteneğini eğitmektir” demiştir.
Detay bilim bu temel ilkeler ışığında velilerimiz, öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz ile birlikte ülkemizin geleceğine damgasını vuracak gençleri yetiştirmede sizlerin de güven ve desteği ile öncü bir kuruluş olma yolunda hızla ilerlemektedir.
Sizleri kurumumuzu yakından takip etmeye ve geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı emin ellere teslim etmeye davet ediyoruz.
Sevgi ve saygılarımızla
İzzettin Çalışlar cad. No:56  Bahçelievler / İSTANBUL
Tel : 0212 556 2916        Mail : info@detaybilim.com
İçeriğe dön